POLUPANSION PO OSOBI 69,00 KM   

                                      27.03-07.04.2022   i  12.04-22.04.2022  
                             DJECA DO 12 GODINA - GRATIS   --   PARKING - GRATIS
 
                                                            LJETO

 

Branilaca Sarajeva 47, Sarajevo
+387 33 552 965,
+387 33 867 413
ID broj 420172002009
Banka Intesa sanpaolo 1541602005153481
Registracija u sudu MBS65-01-1047-11
Licenca broj 07-02-22-6432/19
albatros.sa@outlook.com