Hotel " Villa Marija " smješten je u neposrednoj blizini mora i vjerojatno najljepše  plaže na Jadranu, dugačke više od 3 km.

Cijene su izražene u KM, po osobi dnevno, na bazi polupansiona

Branilaca Sarajeva 47, Sarajevo
+387 33 552 965,
+387 33 867 413
ID broj 420172002009
Banka Intesa sanpaolo 1541602005153481
Registracija u sudu MBS65-01-1047-11
Licenca broj 07-02-22-6432/19
albatros.sa@outlook.com