GRAND PARK - DUBROVNIK 4*

LJETO 2023

 

 

 

Cijena po osobi/noći na bazi polupansiona u KM

LJETO 2023

 

Cijene po osobi/noci na bazi polupansiona

03.01. - 08.04.

9.04. - 13.05.

14.5. - 1.7.

2.7. - 25.9.

31.10.- 28.12.

10.10.- 30.10.

26.9. - 9.10.

A

B

C

D

Dvokrevetna park

85

127

167

198

Dvokrevetna strana more/balkon

107

147

193

231

Jednokrevetna park

136

202

264

316

Jednokrevetna more/balkon

171

231

308

363

Popusti

       

Treca odrasla osoba

20%

20%

20%

20%

djeca 0-2 (bez hrane)

100%

100%

100%

100%

Djeca 2-12

       

Sa 2 odraslih

50%

50%

50%

50%

Sa 1 odraslim

30%

30%

30%

30%

Dvoje djece sami u sobi

30%

30%

30%

30%

Boravišna taksa

5

5

5

5

Branilaca Sarajeva 47, Sarajevo
+387 33 552 965,
+387 33 867 413
ID broj 420172002009
Banka Intesa sanpaolo 1541602005153481
Registracija u sudu MBS65-01-1047-11
Licenca broj 07-02-22-6432/19
albatros.sa@outlook.com